Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Bedrijfsadvies

Ondernemers in iedere levensfase voorzien van een passend advies.

Kantoor/postadres:
Hancateweg-West 8, 7447 TC Hellendoorn

Bedrijfsadvies

Opstarten onderneming

Wanneer u van plan bent een onderneming te starten, is het verstandig om eerst Roelofs Advieskantoor te raadplegen.

Wij kunnen u assisteren om van tevoren te inventariseren welke kwesties allemaal geregeld moeten worden. Hierbij kunt u onder meer denken aan: 

  • Loop ik risico?
  • Hoeveel winst denk ik te gaan maken?
  • Welke rechtsvorm kies ik?
  • Inschrijving KvK
  • Opstellen overeenkomsten
  • Algemene voorwaarden hanteren

Financiering

Uw onderneming is toe aan vervanging van het wagenpark of bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing van uw bedrijfspand. Een goede financiering bij uw huisbankier regelen is niet altijd eenvoudig.

Helaas leert de ervaring dat een huisbankier vaak gemakzuchtig achteroverleunt wanneer een klant bij deze bank al jaren een financiering heeft en bij een aflopende rentevastperiode niet met een concurrerend voorstel komt. Je zou als trouwe klant toch een andere benadering mogen verwachten, maar vaak gaat alle aandacht naar nieuwe en niet naar bestaande klanten.

Ook is het vaak bijzonder lastig om verschillende offertes goed met elkaar te kunnen vergelijken, omdat de voorwaarden soms net even anders zijn of juist heel veel van elkaar afwijken.

Om de steeds breder wordende kloof tussen klant en financier te kunnen overbruggen, is Roelofs Advieskantoor een samenwerking aangegaan met Rabelink Finance Consultancy uit Raalte. Zij hebben een uitgebreid netwerk binnen het MKB en hebben ingangen bij vrijwel alle (grote) financiële instellingen in Nederland en daar buiten. 

Daarnaast hebben zij ervaring opgedaan bij meerdere banken zoals ABN AMRO, Rabobank en Deutsche Bank. Men kent daarom ook de weg binnen de banken en weet hoe er intern over financieringen wordt gedacht.

OASE:

OASE heeft betrekking op diverse zaken die tijdens uw leven zich kunnen voordoen en wel de volgende: overlijden, arbeidsongeschikt raken, staking onderneming en echtscheiding

“Ondernemers in iedere levensfase voorzien van een passend advies.”​

Liquiditeitsbegroting

Indien u voornemens bent om te gaan groeien in de omvang van uw onderneming, of kwalitatief wenst op te schalen, voornemens bent een duurdere machine aan te schaffen, is het nodig om inzicht te krijgen in uw liquiditeit.

De investeringen in activa zijn veelal begrensd in omvang en is iets eenvoudiger om te overzien. Echter groeien in omvang van het bedrijf is zeer complex voor wat betreft de benodigde liquiditeiten.

Om u hierbij inzicht te kunnen verschaffen, is het nodig om een liquiditeitsbegroting op te stellen voor een bepaalde toekomstige periode. Deze periode dient niet te kort te zijn, maar ook niet te lang, aangezien, voor zover wij weten, niemand over een zogenaamde glazen bol beschikt.

Deze liquiditeitsbegroting laat u zien hoeveel u periodiek (per maand, kwartaal of jaar) aan liquiditeiten tekort komt dan wel over houdt. Aan de hand hiervan kunt u uw financieringsbehoefte mede bepalen.

Ook kan een liquiditeitsbegroting uitstekend worden ingezet om vragen te beantwoorden als kan ik eerder stoppen met werken, de kinderen laten studeren, een (tweede) woning kopen? Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt raak of kom te overlijden?

Het kan u een stuk rust geven wanneer u weet dat u er nu goed voor staat (liquiditeitstechnisch) alsmede voor de toekomst in samenhang met uw plannen.

Bedrijfsovernames

Er zijn ondernemers voor wie het ondernemersbestaan nooit ophoudt, maar de meeste ondernemers besluiten een keer met pensioen te gaan. Het kan ook gebeuren dat u juist in een bestaand bedrijf wilt stappen. Beide scenario’s hebben heel wat financiële voeten in de aarde. Wilt u een bedrijf overnemen? Dat heeft organisatorische, juridische, fiscale en persoonlijke consequenties. Maar ook financiële. Want hoe gaat u de overname financieren? En welke stappen doorloopt u voor een gedegen overname?

Als u met ‘ondernemerspensioen’ gaat, draagt u het stokje over, aan een kind, een zakenpartner of iemand anders in wie u vertrouwen hebt. Hoe zorgt u ervoor dat uw oude dag goed is verzorgd terwijl de continuïteit van uw bedrijf ook gewaarborgd is? Bedrijfsoverdracht is complexe materie en daarom is het des te verstandiger om er tijdig over na te denken, want tijd is één van de belangrijkste factoren in dit kader. In of juist uit een bedrijf stappen heeft grote financiële gevolgen voor uzelf en de mensen om u heen. Roelofs Advieskantoor verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.

Second opinion

Nulmeting: wat kan beter

Het komt voor dat ondernemers al jaren bij een en dezelfde adviseur / hetzelfde advieskantoor klant zijn. Een structuur is opgetuigd en men beweegt met de klant mee als het ware. Je kunt je dan afvragen of men dan nog wel spreekwoordelijk alles voor jou uit de kast haalt.

Om deze reden zijn wij bij Roelofs Advieskantoor van mening dat het beter is om voor het advieswerk een ervaren adviseur in te schakelen die onafhankelijk opereert van het administratiekantoor / accountantskantoor waar u voor de standaardwerkzaamheden (zoals: inboeken administratie, aangifte omzetbelasting, jaarrekening) klant bent. 

Op die wijze houden de mensen werkzaam bij het administratiekantoor / accountantskantoor en de onafhankelijke adviseur elkaar scherp, zodat voor u het optimale resultaat kan worden bereikt. Wat ook zeker goed zou zijn, helemaal wanneer u al langer klant bent bij een organisatie, is om eens een zogenaamde nulmeting te laten uitvoeren.

Onder een nulmeting verstaan wij bij Roelofs Advieskantoor het doornemen van uw specifieke situatie, onder meer aan de hand van de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting en / of aangifte vennootschapsbelasting en een bespreking met u zelf. Deze bestaande situatie is dan het uitgangspunt, van waaruit wordt beoordeeld wat allemaal beter kan en eventueel anders zou moeten.

Rechtsvormen

Wanneer u besluit een onderneming te starten, is het wenselijk daarbij een goede begeleiding te krijgen, zie Opstarten onderneming.

Afhankelijk van uw specifieke situatie komen diverse rechtsvormen in beeld van waaruit de onderneming kan worden geëxploiteerd. Indien u geen al te grote aansprakelijkheid loopt, zal de rechtsvorm als starter meestal een eenmanszaak zijn, dan wel, in de vorm van een samenwerking met iemand anders, bijvoorbeeld een maatschap (beroep) of een vennootschap onder firma (bedrijf) zijn.

Indien u echter van mening bent dat u teveel risico loopt, dan behoort het gebruik van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, wellicht tot de mogelijkheden. Hierbij dient echter wel een gebruikelijk salaris te worden genoten, dat met name in de startfase onwenselijk kan zijn.

Roelofs Advieskantoor heeft ervaring met alternatieve rechtsvormen en structuren waarbij zowel van de gewenste rechtsbescherming gebruik kan worden gemaakt als van een fiscaal optimale structuur. 

Bedrijfsoverdracht

U werkt hard aan het succes van uw bedrijf. Daarom staat u vast niet dagelijks stil bij wat er moet gebeuren als u straks van uw ‘ondernemerspensioen’ wilt genieten. Toch is het zaak daar tijdig over na te denken. Als u de kwestie van bedrijfsoverdracht te lang voor u uitschuift, kan dat grote financiële gevolgen hebben.

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting en …

Regelmatig krijgt u als ondernemer te maken met verschillende rechtsgebieden. Van het …

Laten we
kennismaken!

We nodigen u graag uit om kennis te maken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ondernemer en denken graag met u mee. Een kennismakingsgesprek en een kopje koffie zijn bij ons altijd gratis. Vaak kunnen we uw eerste vragen zelfs al direct beantwoorden.

Vragen over uw eigen bedrijfssituatie?
Neem dan nu contact op!

Laat dit veld blanco