Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Administratie

Een op maatwerk gebaseerde administratie bespaart tijd en geld.

Kantoor/postadres:
Hancateweg-West 8, 7447 TC Hellendoorn

Administratie

Jaarcijfers

Roelofs Advieskantoor ondersteunt u op uitstekende wijze bij kwesties omtrent uw jaarcijfers. Het gaat daarbij onder meer om: 

  • Inrichten administratie
  • Verzorgen aangiften omzetbelasting
  • Opstellen jaarcijfers 
  • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting
  • Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting

Inrichten administratie

Een goed ingerichte administratie is de basis van een goede boekhouding. Dit is met name van belang om efficiënt te kunnen werken. Een goed ingerichte administratie levert bij het opstellen van de jaarcijfers tijdwinst op en voor u dus een besparing.

Ook als u kwartaalcijfers wenst, kunnen deze op basis van dezelfde inrichting met minder inspanning voor u worden verzorgd.

Opstellen jaarcijfers

Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming, kan het opstellen en deponeren van publicatiecijfers verplicht zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een besloten vennootschap. Is uw onderneming een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap dan is die verplichting er niet. 

In die gevallen hoeft er zelfs geen jaarrekening te worden opgesteld. De keuze is dan aan u of u dit wenselijk vindt. Een jaarrekening zal vaak wat meer inzicht verschaffen in de cijfers, omdat balansposten en posten van de resultatenrekening meer gespecificeerd zullen zijn.

Het komt ook voor dat een financier eist dat een jaarrekening wordt opgesteld.

Het opstellen van cijfers is vooral van belang om u een goed inzicht te geven in de positie van uw onderneming. Ook zijn betrouwbare cijfers een goede basis om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Roelofs Advieskantoor ontzorgt u en zorgt er verder voor dat u keurig voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en dat u altijd precies weet hoe de situatie binnen uw onderneming is. 

Daarnaast vormen deze jaarcijfers onder meer de basis voor de adviezen die wij u geven.

“Oprechte aandacht voor u”​

Wanneer u van plan bent een onderneming te starten, is het raadzaam om vooraf …

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting en …

Laten we
kennismaken!

We nodigen u graag uit om kennis te maken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ondernemer en denken graag met u mee. Een kennismakingsgesprek en een kopje koffie zijn bij ons altijd gratis. Vaak kunnen we uw eerste vragen zelfs al direct beantwoorden.

Bent u hulp nodig bij uw administratie?
Neem dan nu contact op!

Laat dit veld blanco