Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Juridisch advies

Juridische bijstand in elke fase van de onderneming.

Kantoor/postadres:
Hancateweg-West 8, 7447 TC Hellendoorn

Juridisch advies

Verschillende rechtsgebieden

Regelmatig krijgt u als ondernemer te maken met verschillende rechtsgebieden. Van het opstellen van overeenkomsten tot discussie over een factuur. Roelofs Advieskantoor kan u onder meer ondersteunen bij:

  • Opstellen overeenkomsten, zoals arbeids-, management-, rekening-courant-, lening-, aandeelhoudersovereenkomst.
  • Inrichting van bedrijfsstructuur, waaronder niet alleen wordt begrepen het oprichten van de vennootschappen, maar een complete begeleiding hierbij zoals het vastleggen van de interacties tussen de vennootschappen, hetgeen veelvuldig wordt vergeten. 
  • Tevens wordt u structureel door ons begeleid , aangezien wetgeving nogal dynamisch van aard is en daardoor tijdige aanpassingen gewenst kunnen zijn.

Second opinion

Nulmeting: wat kan beter

Het komt voor dat ondernemers jarenlang klant zijn bij eenzelfde adviseur of advieskantoor. Een structuur is opgetuigd en men beweegt als het ware met de klant mee. Je zou je dan kunnen afvragen of er in dat geval voor de klant nog wel spreekwoordelijk “alles uit de kast wordt gehaald”.

Om deze reden vindt Roelofs Advieskantoor dat het verstandiger is om voor het advieswerk een ervaren adviseur in te schakelen die onafhankelijk opereert van het administratiekantoor / accountantskantoor waar u klant bent voor de standaardwerkzaamheden (zoals: inboeken administratie, aangifte omzetbelasting, jaarrekening). Hierdoor houden de mensen werkzaam bij het administratiekantoor / accountantskantoor en de onafhankelijke adviseur elkaar scherp, zodat voor u het optimale resultaat kan worden bereikt. 

Daarnaast adviseren wij u, zeker als u al langer klant bent bij een organisatie, om eens een zogenaamde “nulmeting” te laten uitvoeren.

Onder een nulmeting verstaan wij het doornemen van uw specifieke situatie, onder meer aan de hand van de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting en / of aangifte vennootschapsbelasting en een persoonlijk gesprek met u. De huidige situatie is daarbij het uitgangspunt, van waaruit wordt beoordeeld wat nog beter zou kunnen en wat absoluut beter zou moeten.

OASE:

OASE heeft betrekking op diverse zaken die tijdens uw leven zich kunnen voordoen en wel de volgende: overlijden, arbeidsongeschikt raken, staking onderneming en echtscheiding

Procedures / procederen

Het is niet ondenkbaar dat u een conflict krijgt. Dit kan een conflict zijn met een zakenpartner of werknemer, maar in uw privéleven kan natuurlijk ook een conflict ontstaan.

Ook kan zich een geschil met de Belastingdienst voordoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het weigeren van een bepaalde aftrekpost, het willen belasten van bepaald inkomen, discussie omtrent of u wel ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en zo zijn wel meer voorbeelden te noemen. 

Roelofs Advieskantoor kan u hierbij prima van dienst zijn. Wij kunnen bemiddelen bij het geschil, maar ook bijvoorbeeld namens u bezwaar aantekenen, in beroep gaan of procederen.

“De juiste beslissingen met vergaande kennis”​

Voor onder meer het voeren van salarisadministratie, opstellen arbeidsovereenkomsten alsmede …

Voor zaken als innovatie, energie en duurzaamheid werkt Roelofs Adviesbureau samen …

Laten we
kennismaken!

We nodigen u graag uit om kennis te maken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ondernemer en denken graag met u mee. Een kennismakingsgesprek en een kopje koffie zijn bij ons altijd gratis. Vaak kunnen we uw eerste vragen zelfs al direct beantwoorden.

Behoefte aan juridisch advies?
Neem dan nu contact op!

Laat dit veld blanco